SIA Bacalaureat

Descrierea proiectului

Crearea și implementarea unei subsisteme pentru generarea și gestionarea testelor de examen în domeniul educației.

În cadrul proiectului a fost dezvoltat și implementat un sistem de generare automată a testelor de examen pe baza unor sarcini încărcate în prealabil.

Tehnologii utilizate: Microsoft .NET, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft Reporting Services

Funcții principale

  • Generarea automată a sarcinilor folosind un algoritm de selecție aleatorie dintr-un set predefinit;

  • Asigurarea accesului securizat pentru utilizatorii autorizați la sarcinile individuale și la testele de examen în diferite etape de procesare. Reglementarea timpului de generare și asigurarea accesului pentru centrele BAC;

  • Asigurarea jurnalizării tuturor acțiunilor utilizatorilor autorizați, inclusiv controlul dispozitivelor periferice (numărul de copii imprimate ale testelor);

  • Implementarea pe platforma mCloud cu controlul și gestionarea accesului la conținut, luând în considerare regulile de desfășurare a examenelor corespunzătoare;

  • Bilingvism – generarea testelor în două limbi.