Utilități

Digitalizarea serviciilor și sistemelor de management

Digitalizarea serviciilor și sistemelor de management

În lumea contemporană statele aspiră să devină țările dezvoltate informațional, cu economie digitală. Unul dintre elementele dezvoltării digitale este introducerea pe scară largă a tehnologiilor „inteligente”, în care un loc aparte îl ocupă prestarea serviciilor social importante care influențează dezvoltarea socio-economică a țării și a regiunilor: furnizarea electricității, gazelor naturale și apei, deșeuri și canalizare, iar recent acestea au fost completate cu serviciile de comunicații mobile și Internet.

Oferim o gamă largă de soluții și servicii pentru organizațiile de utilități publice >>

Soluțiile IT pentru furnizorii de energie electrică, gaze naturale și apă

DAAC digital are nivelul înalt de competență în acest domeniu

  • sistem complet de gestionare a resurselor bazat pe 1C ERP

  • outsourcing ingineresc și suport tehnic pentru întreaga gamă de instrumente IT ale clienților

  • sisteme informatice geografice de evidență și dispecerat, în care DAAC digital acționează ca integrator de sistem competent.