Comerțul cu amănuntul și autoservirea

Un nou nivel de relațiile cu clienții

Sistemele și serviciile digitale în lucrul cu clienții

Transformarea digitală implică nu numai transpunerea tuturor proceselor și informațiilor în formă digitală, ci și o schimbare a relațiilor dintre furnizorii de produse și servicii și clienții acestora. Acest lucru se exprimă prin faptul că furnizorii participă la soluționarea sarcinilor clienților, iar clienții – la soluționarea sarcinilor furnizorilor. daac digital înțelege nu numai încotro se îndreaptă o astfel de dezvoltare digitală a societății și economiei, ci și prin ce mijloace să susțină această dezvoltare.

Portofoliul de soluții propuse

Consultanță în analiza datelor și comportamentul clienților
Integrare cu sisteme de clasă CRM
Sistem de procesare a solicitărilor clienților
Centru de contact multi-canal
Cont personal

Soluții IT în deservirea clienților în cadrul comerțului cu amănuntul și în sucursale

Sistemele digitale de autoservire reprezintă un element eficient în deservirea multi-canal a clienților, atunci când este necesar să se asigure disponibilitatea 24/24 și pe tot parcursul anului a serviciilor băncilor, furnizorilor de servicii, comercianților cu amănuntul etc., la intersecția prezenței fizice și digitale.

Lansându-se în această direcție în 2003, DAAC digital, ca partener fidel al Diebold Nixdorf și al altor producători de produse self-service, oferă:

  • ATM – bancomate cu funcții de cash out, cash in, recycler, coin, cardless

  • ADM – aparate automate de depunere

  • ATS – locații automatizate de casierie

  • ADM – aparate automate de depunere

  • Payment kiosk – terminale de comandă și plată

  • Sisteme de monitorizare și supraveghere video a unei rețele de dispozitive de autoservire

  • Seifuri robotizate pentru depozitarea obiectelor de valoare

Partenerii noștri