Mediu digital

Oferirea accesului digital la serviciile guvernamentale

Sisteme informaționale ale administrației de stat și locale

Serviciile de consultanță și proiectele de creare a sistemelor informaționale DAAC digital în cadrul programelor de Administrație Publică Digitală au ca scop implementarea sarcinilor prioritare și eficiente pentru

  • a oferi cetățenilor și organizațiilor acces la serviciile de stat și serviciile publice în format digital

  • crearea sistemului național de management al datelor

  • dezvoltarea infrastructurii digitale/mobile/e-guvernare

  • implementarea soluțiilor de platformă end-to-end în administrația publică.

Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software DAAC digital se realizează în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001 „Dezvoltarea de software și implementarea sistemelor informatice”.

Asigurarea securității informațiilor îndeplinește cerințele ISO/IEC 27001 „Dezvoltarea de software și implementarea sistemelor informatice”.

Dezvoltarea proiectelor de automatizare a activităților agențiilor guvernamentale și ale organelor administrației publice se realizează în conformitate cu reglementările tehnice „Procesele ciclului de viață al software-ului”RT 38370656 ‒ 002:2006.

Procesul de dezvoltare a software-ului a fost, de asemenea, auditat pentru conformitatea cu standardele pieței germane, iar certificatul TRACE atestă etica profesională și integritatea corporativă ridicată.