Ecologie

Analiza, evaluarea și prognozarea resurselor de mediu

Unul dintre obiectele cele mai bogate în informații este mediul înconjurător. Acesta este de natură multicomponentă și se confruntă cu impactul constant al activităților economice umane. Apariția unor schimbări grave la nivel global în materie de mediu a determinat necesitatea de a analiza, evalua și prevedea dinamica acestora pentru a lua decizii posibile pentru strategia de dezvoltare ulterioară a societății, precum și sarcini operaționale pentru protecția, conservarea calității și dezvoltarea resurselor de mediu.

Platforma software Registru

Echipa DAAC digital aplică atât platforma software Registru pentru contabilizarea resurselor relevante din punct de vedere juridic, cât și soluțiile de administrare inteligentă în proiecte care vizează obiective de mediu.

Compania DAAC digital acordă o atenție deosebită apei, pădurilor și aerului (atmosferă), luând în considerare indicatorii meteorologici și economici.

Țările noastre, ca și restul lumii, abia încep să intre în era digitală. Toate companiile producătoare încep să se deplaseze în această direcție, dar, de obicei, ele aleg doar o singură sarcină specifică (sector de aplicare). Astfel, de exemplu, companiile specializate în software sau în rețele de transmisie nu produc senzori și viceversa. Echipa companiei DAAC digital oferă o soluție completă în proiectele sale, iar clientul primește o soluție de la o ”sursă unică”, sub un singur management de proiect cu expertiza profesională necesară.

Soluția „Gardienii Pădurii”

Soluția constă în instalarea dispozitivelor de monitorizare în copaci, și conectarea la un software AI cu capacitatea de a înțelege semnificația sunetelor.

Softul analizează în timp real informația primită și, dacă sunt detectate zgomote precum cele de drujbă, de autovehicule mari, împușcături, comportament agitat al păsărilor și alte sunete care ar putea indica eventuale activități suspecte, transmite imediat alerte către un centru de monitorizare central și aplicația din telefon.

Sistemul funcționează autonom, fiind dotat cu baterii solare și conexiune permanentă la AI software. Soluția le permite administratorilor pădurilor să asculte neîntrerupt ce se întâmplă și/sau să obțină alerte și să intervină prompt în caz de ilegalități.