Administrație publică

Dezvoltarea și susținerea guvernării și societății digitale

Dezvoltarea treptată a administrației publice a dus la necesitatea implementării guvernării electronice, iar echipa de experți DAAC digital nu doar că a implementat proiecte IT individuale de importanță națională, ci și a participat nemijlocit la forumuri internaționale, elaborarea legislației, conceptelor şi strategiilor de stat în domeniul dezvoltării informaţionale a statutlui şi a societăţii, la consultări, și dezvoltări comune, precum şi la schimbul de experienţă internaţională.

În realizarea conceptului de guvernare electronică, accentul principal a fost pus pe prestarea serviciilor în mod electronic. În ultimii ani, împreună cu comunitatea IT progresivă, DAAC digital a întreprins o serie de acțiuni pentru elaborarea modelului și implementării sale practice în cadrul etapelor noi de creare a guvernării digitale.

Guvernarea digitală, fiind o dezvoltare a e-guvernării, este diferită de aceasta, fiind un concept exhaustiv și având o serie de aspecte specifice care ar trebui să devină elemente strategice cheie ale politicii statului în domeniul transformării digitale.

Proiecte IT de bază și specializate

DAAC digital susține dezvoltarea guvernului de stat și municipal prin introducerea instrumentelor digitale, lucrul cu big data, mobilitate, cloud computing și comunicații sociale, concentrându-se totodată pe securitatea informațională, valoarea juridică a documentelor și datelor, integritatea, accesibilitatea securizată și gestionabilă a informațiilor.

În dependență de direcțiile activității și nivelul organului administrației publice, se realizează atât proiecte IT de bază (sisteme informaționale și infrastructură IT, comunicații electronice etc.), cât și proiecte specializate, inclusiv:

  • registre de stat ale organelor administrației publice centrale și locale, folosind platforma Registru (creată de DAAC digital)

  • sisteme analitice inteligente pe platformă lider mondial Tableau

  • centre de operațiuni de securitate de nivel național

  • sisteme multimedia de gestionare online centralizată – camere digitale de gestionare etc.

  • sisteme de deservire online în masă pentru persoane juridice și populație folosind platforma Cabinet (creată de DAAC digital)

  • centre de date securizate și comunicații speciale

  • sisteme multimedia pentru desfășurarea ședințelor (consultărilor) organelor administrației publice, inclusiv suport video, votare etc.

DAAC digital dispune de o serie de documente necesare

pentru a efectua lucrări conform cerințelor speciale pentru soluții aplicate și executanții respectivi, inclusiv având dreptul de a lucra la proiecte legate de utilizarea informațiilor ce conțin secrete comerciale sau de stat, cu crearea mijloacelor de protejare a informațiilor confidențiale, dezvoltare, producție, întreținerea tehnică și distribuirea instrumentelor criptografice.

Puteți afla mai multe despre serviciile și produsele digitale contactându-ne.