Разработка программного обеспечения на заказ

От идеи до системы — быстро и эффективно

Отзывы наших клиентов

„Echipa DAAC System Integrator este formată din profesioniști foarte bine pregătiți și dispune de toate capacitățile necesare pentru realizarea de proiecte complexe. Profesionalismul personalului, perseverența, motivația și responsabilitatea în executarea sarcinilor propuse ne certifică pentru continuarea colaborării viitoare cu această companie.”

Alexei Sîci

Vicepreședintele Oficiului Național de Asigurări Sociale

„Suntem foarte mulțumiți de prestația specialiștilor companiei și recomandăm DAAC System Integrator ca un partener IT de încredere în modernizarea sistemului educațional din Moldova.”

Ana Corețchi

Director de program al Fundației Soros

“Datorită profesionalismului echipei DAAC System Integrator S.R.L., I.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. dispune de o infrastructură informațională fiabilă și securizată, bazată pe soluții Cisco, care permit atât economisirea resurselor financiare, cât și a timpului optim direcționat în asigurarea funcționării continue a afacerilor, precum și în asigurarea securității informaționale.”

Anatol Crețu

Director Sisteme Informatice Premier Energy

„DAAC System Integrator s-a dovedit a fi un partener de încredere și orientat către client, cu capacitatea și expertiza necesare pentru a transforma provocarea de a dota biblioteca într-un proces de rutină fără probleme.”

Evan Tracz

Director de țară Irex / Director de program Novateca

„DAAC System Integrator oferă servicii foarte performante în domeniul telecomunicațiilor, iar rezultatele obținute satisfac atât utilizatorii finali, cât și conducerea companiei noastre.”

Sergiu Cazac

Director Dezvoltare Afaceri Moldtelecom

„Experții companiei, implicați în realizarea proiectelor IT complexe, au dat dovadă de o înaltă competență în dezvoltarea Registrului de Stat al Achizițiilor, un sistem conceput pentru a automatiza procesul de licitație desfășurat de către organizațiile publice. Conducerea companiei demonstrează capacitatea de a organiza și planifica procesul de implementare, de a rezolva și de a atinge toate obiectivele stabilite în proiectul propus.”

Simion Botnari

Director al Agenției de Achiziții Publice

„Am avut privilegiul de a colabora cu Compania „DAAC SYSTEM Integrator” SRL în mai multe proiecte de implementare a tehnologiilor informaționale. Compania ”DAAC SYSTEM Integrator” SRL s-a adeverit a fi un partener de încredere, dispunând de resursele și tehnologiile necesare pentru a realiza lucrări de nivel înalt de performanță în domeniul tehnologiilor informaționale. Experții companiei implicați în realizarea proiectelor IT complexe au demonstrat capacitatea de executare completă a sarcinilor și obiectivelor comune cu BNS. Profesionalismul colaboratorilor implicați, perseveranța, motivația și responsabilitatea executării sarcinilor propuse în timp atestă încredere și ne permite continuare pe viitor a colaborării cu această companie. Aspecte susmenționate recomandă compania ”DAAC SYSTEM Integrator” SRL în calitate de partener calificat în domeniul IT și al implementării proiectelor complexe. A fost o experiență pozitivă și suntem recunoscători pentru contribuția lor la succesul proiectelor noastre.”

Vitalie VALCOV

Director general al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova

„Compania “DAAC SYSTEM Integrator” SRL, s-a adeverit ca un partener de încredere, datorită calității serviciilor și lucrărilor prestate în domeniul tehnologiilor informaţionale. Pe parcursul anilor cu suportul companiei a fost posibilă dezvoltarea sistemului public de asigurări sociale la nivel național. Managementul companiei demonstrează capacitatea de a organiza şi planifica procesul de implementare, rezolvare şi realizarea tuturor obiectivelor stabilite în cadrul proiectului propus. Luând în considerare modul de colaborare, operativitate și profesionalismul dovedit de reprezentanții companiei, pot recomanda compania “DAAC SYSTEM Integrator” SRL, ca un partener cu un înalt grad de profesionalism și calificat în domeniul implementării, asigurării asistenţei şi suportului tehnic al proiectelor complexe în domeniul tehnologiilor informaţionale.”

Elena Țîbîrnă

Director general. Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

„Recomand compania „DAAC SYSTEM Integrator” SRL ca un partener de încredere, dispunând de resursele și tehnologiile necesare pentru а realiza lucruri de nivel înalt de реrfоrmаnță in domeniul tehnologiilor informaționale. Prestând servicii de înaltă calitate, managementul companiei demonstrează capacitatea de а organiza și planifica procesul de implementare, soluționare și rеаlizаrеа tuturor obiectivilor stabilite in cadrul proiectului privind prestate servicii performante de mentenanță corectivă și adaptivă а SIA ,,Arhivă Stare Civilă” in cadrul Serviciului Stare Civilă (SSC) cu modificarea funcționalității sistemului informațional in scopul asigurării eficienței și реrfоrmаnțеi sistemului la necesitățile SSC. Sunt pe deplin satisfăcut de activitatea experților companiei, care se caracterizează printr-un nivel înalt de profesionalism, deschisă spre o соореrаrе din саrе rеzultă beneficii pentru аmbеlе părți.”

Mircea Eșanu

Director. Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova

„Îmi face plăcere să confirm că experiența de colaborare cu DAAC System Integrator SRL în proiectul de dezvoltare și implementare a sistemului de management al centrului medical a fost extrem de pozitivă, serviciile prestate au corespuns pe deplin cerințelor și standardelor noastre în domeniul medical.Proiectul de dezvoltare și implementare a Sistemului de Management al Instituției Medicale a fost realizat la un nivel înalt de profesionalism și cu un grad înalt de responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor la toate etapele proiectului.”

Ina Gurschii

Șef IMSP CS Anenii Noi

„Având resursele și tehnologiile necesare, SC ,,DAAC System Integrator” SRL a efectuat lucrări extrem de eficiente de implementare și configurare a infrastructurii hardware și software în cadrul sistemelor informatice pe platforma guvernamentală MCloud. Profesionalismul angajaților și conducerii companiei implicate, perseverența, motivația și responsabilitatea în îndeplinirea la timp a sarcinilor atribuite atestă încrederea și ne permit să continuăm colaborarea cu această companie și pe viitor. Datorită companiei SC ,,DAAC System Integrator” SRL acum putem lucra cu servicii pe platforma MCloud.”

Irina Struțescu

Director interimar. Institutul de Standardizare din Moldova

„Центр научно-технической информации совместно с компанией ,,DAAC System Integrator” SRL успешно протестировали Пилотный проект W52. «Платформа управления W52», направленный на внедрение автоматизированной информационной системы.Благодарим руководство компании «DAAC System Integrator» SRL за организацию и проведения тестового режима совместно с Центром. „

А. Абдувалиев

Директор Центра научно-технической информации при Министерстве Инновационного развития Р. Узбекистан

„SC „DAAC System Integrator” SRL throughout the period of our cooperation has consistently proven to be a reliable and capable organization with the necessary resources and technology to provide high quality services, which is evident in their careful approach to the organization and execution of project tasks. The management and team demonstrated exceptional skill in strategizing the implementation process, effectively solving problems and achieving project goals. Their efforts have contributed significantly to the efficiency and productivity of the system. In light of the above, we sincerely support SC „DAAC System Integrator” SRL as a qualified partner in the IT sector, able to successfully implement complex projects.”

Tatiana Popa

Deputy Director General of National Office of Social Insurance of the Republic of Moldova

„SC „DAAC System Integrator” SRL throughout the period of our cooperation has consistently proven to be a reliable and capable organization with the necessary resources and technology to provide high quality services, which is evident in their careful approach to the organization and execution of project tasks. The management and team demonstrated exceptional skill in strategizing the implementation process, effectively solving problems and achieving project goals. Their efforts have contributed significantly to the efficiency and productivity of the system. In light of the above, we sincerely support SC „DAAC System Integrator” SRL as a qualified partner in the IT sector, able to successfully implement complex projects.”

Tatiana Popa

Deputy Director General of National Office of Social Insurance of the Republic of Moldova