1С: Salariul și managementul personalului

Soluția completă pentru HR și salarizare.

Pentru HR

Automatizarea completă a proceselor de resurse umane în „1C: SMP CORP” crește eficiența recrutării, evaluării, motivării, menținerii și dezvoltării personalului.

Planificarea HR

Planul de resurse umane în 1C: Salariul și managementul personalului (1C: SMP) vă permite să planificați numărul și costurile personalului, să analizați opțiunile posibile.

De exemplu, o organizație trebuie să își mărească personalul de vânzări cu 200 de persoane pentru sezon. În planul de personal, vom vedea ce costuri pentru personal sunt prevăzute:

 • Dacă avem 200 de vânzători;
 • Dacă recrutăm 100 de vânzători și plătim retușurile și indemnizațiile vânzătorilor pentru sezon;
 • Dacă nu recrutăm noi vânzători pentru sezon, dar le percepem vânzătorilor un bonus de 30% din salariu.

Analizele de planificare a personalului vor arăta costurile detaliate pentru fiecare opțiune, în comparație cu nivelurile actuale de personal.

Vizualizarea informațiilor în diagrame vă va permite să alegeți cea mai bună opțiune.

Planul de personal în 1C: SMP vă permite să:

 • Planificarea numărului de angajați și a costurilor de personal (salarii și prime de asigurare);
 • Elaborați mai multe versiuni ale planului de dotare cu personal (de exemplu, optimist și pesimist, sau minim, optim, maxim etc. etc.);
 • Ajustați numărul de rate de personal în funcție de datele din planul de personal.
Profilul postului

Cu ajutorul profilului postului, HR primește informații obiective: despre ce criterii să selecteze personalul, ce să evalueze, ce să instruiască angajații.

Profilul conține informații despre:

 • Funcțiile de muncă pe care angajatul le îndeplinește în cadrul postului;
 • cerințele față de cunoștințele, competențele și calitățile personale ale unui angajat, care trebuie verificate la intrare și predate noilor veniți;
 • date pentru publicarea postului vacant;
 • etape și instrumente de selecție.

Profilul postului urmează logica standardelor profesionale.

Recrutare

Este disponibilă integrarea cu site-urile de recrutare (www.rabota.md, www.joblist.md, www.moldovajob.md).

Interacțiunea comodă a HR cu candidații și clienții de locuri de muncă în 1C: SMP furnizează:

 • discuții interne;
 • coordonarea cererilor de selecție;
 • trimiterea de sms-uri și email-uri din program conform șabloanelor cu atașamente (inclusiv cu întârziere);
 • Rezervarea sălilor de ședință și timp liber în calendarul participanților la selecție;
 • trimiterea automată de scrisori și SMS-uri către candidați și clienți;
 • Controlul clientului asupra procesului de recrutare pentru posturile sale vacante.

Analitica 1C: SMP vă permite să evaluați în mod cuprinzător eficiența recrutării și a rotației personalului.

HR vede pentru fiecare sursă de recrutare costurile și numărul de candidați angajați și angajații care au lucrat pentru o anumită perioadă de timp.

Este posibil să se analizeze fluctuația personalului în defalcare pe subdiviziuni, posturi, vechime, motive de concediere, să se compare indicatorii pentru perioade diferite și motivele de concediere în funcție de versiunile managerilor și angajaților.

În cazul în care un candidat sau un angajat concediat anterior revine, programul reamintește istoricul muncii cu candidatul sau motivele concedierii.

Adaptarea

Adaptarea funcționalității este o listă de sarcini care trebuie îndeplinite atunci când are loc un anumit eveniment (angajare, concediere, transfer de personal etc.).

La crearea unei decizii de angajare a unui loc de muncă, programul atribuie automat sarcini angajaților implicați în pregătirea și adaptarea locului de muncă în limitele de timp stabilite.

Programul arată HR care sunt sarcinile critice sau întârziate și trimite un memento la mail. Același lucru se întâmplă și la crearea unei decizii de concediere sau de transfer de personal.

După un ordin de personal privind angajarea, 1C: SMP generează automat un program de instruire de adaptare pentru noul angajat în funcție.

Evaluarea personalului

Evaluare prezentată de 1C: SMP:

 • Interviuri digitale cu candidații;
 • testarea electronică a candidaților;
 • Evaluarea angajaților la 360 de grade.

Digital interview este un asistent electronic pentru realizarea interviurilor: întrebările sunt mereu în fața ochilor dumneavoastră, iar răspunsurile candidaților sunt înregistrate cu un singur clic. 1C: SMP evaluează candidații după criterii uniforme și permite compararea acestora în funcție de competențe și motivatori.

Interviurile digitale cu candidații pot fi realizate pe tablete și smartphone-uri care rulează pe IOS, IPadOS sau Android.

Evaluarea la 360 de grade –  este o metodă de evaluare a calităților profesionale ale unui angajat prin sondaje în mediul său: superior, coleg, subordonat, clienți, precum și prin autoevaluare din partea specialistului însuși.

Comoditatea evaluării la 360 de grade în 1C: SMP constă în faptul că, într-o singură fereastră, HR poate pregăti chestionare, selecta participanți și respondenți, trimite invitații, monitoriza progresul evaluării, analiza rezultatele, trimite rezultatele evaluării anonime participanților.

Instruirea Personalului

Instruirea electronică în 1C: SMP vă permite să:

 • Creați cursuri sau încărcați cursuri existente;
 • elaborați teste în 1C: SMP sau descărcați-le din Excel;
 • Monitorizați învățarea cu analize cuprinzătoare;
 • să studieze cursuri și să dea teste în contul personal al angajatului.

Posibilități oferite de 1C: SMP pentru organizarea de cursuri de formare în cadrul întreprinderii:

 • planificarea, contabilizarea și controlul formării în contextul costurilor, al duratei formării, al numărului de angajați;
 • Anunțați subiectele de formare în biroul personal și colectați feedback-ul angajaților;
 • solicitări din partea managerilor pentru instruirea angajaților lor;
 • analitice privind costurile, angajații instruiți și calitatea instruirii.

Contractele de ucenicie în 1C: SMP nu doar tipărește textul contractului din program, ci de asemenea deduce automat o parte din plata pentru formare profesională atunci când un angajat este concediat și o reflectă în fișa de salariu.

Rezerva de personal

Programul vă permite să mențineți o rezervă de personal, să selectați angajații pentru a fi incluși în rezerva de personal în funcție de criterii.

Un profil de post care conține funcțiile și competențele necesare poate fi utilizat pentru a descrie cerințele pentru rezerviști.

Atunci când se formează un program de formare pentru rezerviști, se poate lua un program de adaptare ca bază din profilul postului.

 

Motivarea personalului

Pentru a motiva personalul compania 1C: SMP are instrumente:

 • calcularea evaluării angajaților prin indicatori cheie de performanță (KPI);
 • note;
 • beneficiile angajaților;
 • asigurarea voluntară de sănătate.

KPI-urile angajaților pot fi personalizate în mod flexibil și ponderate diferit în funcție de obiectivele companiei, ale diviziei sau ale poziției specifice.

KPI pot fi utilizați pentru diferite perioade de planificare, depind doar de fapt sau de plan și fapt.

Este convenabil să controlați calculul evaluărilor angajaților, transcrierea afișează un calcul detaliat pentru fiecare dintre indicatorii pentru perioada de lucru a angajatului.

Pe baza evaluărilor, remunerația angajatului este calculată lunar pe o bază permanentă în statul de plată sau printr-un ordin de premiere.

Dacă un angajat a avut un transfer de personal, programul calculează remunerația pentru fiecare loc de muncă.

1C: SMP vă permite să:

 • Elaborați de la zero sau folosiți un sistem de notare existent bazat pe metoda punctelor-factor;
 • Stabiliți limite privind pachetul de beneficii, FTP etc. pentru note;
 • Controlați abaterile de la regulile stabilite.

Beneficiile angajaților în 1C: SMP:

 • se acumulează odată cu salariul dumneavoastră;
 • sunt oferite la alegere în contul personal în limita stabilită sau fără restricții.

 

Certificarea angajaților

Controlul privind respectarea termenelor de depunere a atestatelor obligatorii este automatizat în 1C: SMP:

 • Confirmarea calificării în specialitate
 • Confirmarea aptitudinii pentru postul respectiv

În cazul în care compania are angajați cu specializări care trebuie să își confirme periodic calificările, 1C: SMP ajută la urmărirea documentelor care confirmă calificările și a perioadei de valabilitate a acestora, generează referate pentru certificare și înregistrează rezultatul acesteia. Analizele arată când trebuie planificată următoarea atestare.

Pentru companiile care angajează specialiști care sunt obligați prin lege să confirme conformitatea cu funcția pe care o dețin, 1C: SMP poate forma comisii, planifica atestarea, desemna persoanele responsabile de pregătirea documentelor pentru atestare, crea ordinele necesare, reflecta rezultatul atestării și deciziile comisiei de atestare.

Autoservirea angajaților

Contul personal este disponibil pentru angajați:

 • Date personale, cerere la HR pentru schimbarea acestora;
 • Program de lucru;
 • Fișa de salarizare;
 • Restul de concediu și utilizarea concediilor;
 • Diagrama concediilor;
 • Beneficii personale;
 • Cereri pentru concediu și delegații;
 • Comandă de certificate;
 • Înregistrarea absențelor angajaților;
 • Publicații ale evenimentelor educaționale;
 • Cursuri electronice;
 • Completarea chestionarelor la 360 de grade.