Certificate

Respectăm standardele tehnice, de mediu, sociale și de management.

Sistemul de management al calității (ISO 9001:2015)

În domeniul dezvoltării și implementării sistemelor informaționale

ISO 9001:2015 este cea mai recentă versiune a standardului internațional de sistem de management, care reprezintă un criteriu de evaluare pentru managementul fluxului de lucru care vizează îmbunătățirea calității produselor și serviciilor. ISO 9001 este utilizat în multe țări pentru a implementa sisteme de management al calității.

Acest standard se bazează pe o serie de principii de management al calității, cum ar fi orientarea puternică către client, motivarea și implicarea managementului, abordarea proceselor și îmbunătățirea continuă. Aceste elemente sunt explicate mai detaliat în principiile ISO de management al calității.

Aplicarea standardului ISO 9001 ajută la asigurarea faptului că clienții primesc în mod constant produse și servicii de calitate, ceea ce, la rândul său, este foarte benefic pentru afacere.

Sistemul de management al securității informațiilor (ISO/IEC 27001:2017)

ISO 27001 este un standard internațional elaborat de Organizația Internațională de Standardizare care descrie modul de gestionare a securității informațiilor într-o companie.

ISO 27001 poate fi implementat în orice organizație: cu sau fără scop de profit, privată sau publică, mică sau mare. El a fost redactat de cei mai importanți experți mondiali în domeniul securității informațiilor și oferă o metodologie de implementare a gestionării securității informațiilor într-o companie.

Standrath permite, de asemenea, companiilor să obțină certificarea, ceea ce înseamnă că un organism de certificare independent va confirma că o organizație a implementat securitatea informațiilor în conformitate cu ISO 27001.