1С: Salariul și managementul personalului CORP

Soluția completă pentru HR și salarizare.

Pentru protecția muncii

Locul de muncă al unui specialist în protecția muncii

În „1С: Salariul și managementul personalului” specialiștii în protecția muncii vor obține o imagine completă a stării protecției muncii la fiecare loc de muncă datorită automatizării examinărilor medicale obligatorii și a evaluărilor psihiatrice ale angajaților și candidaților, evidenței instruirilor în protecția muncii, accidentelor de muncă și evaluărilor speciale ale condițiilor de muncă.

Instruiri în protecția muncii

Controlul și evidența instruirilor cu diferite frecvențe pentru diverse locuri de muncă, tipărirea registrelor de instruire — acestea sunt instrumentele specialistului în protecția muncii.

Examinări medicale obligatorii

În pachetul „1С: Salariul și managementul personalului” este inclusă lista factorilor de producție nocivi și/sau periculoși și a lucrărilor care necesită efectuarea examenelor medicale obligatorii preliminare și periodice, aprobată prin Hotărârea Guvernului R.M. nr. 1487 din 31-12-2004.

Specialistul în protecția muncii poate în program:

 • controla pozițiile din organigramă pentru care este necesară efectuarea examenelor medicale periodice;
 • direcționa la timp angajații și candidații către examenele medicale;
 • păstra rezultatele examinărilor medicale;
 • în caz de contraindicații, întocmi decizii de concediere sau transfer.

Evaluarea specială a condițiilor de muncă (СОУТ)

„1С: Salariul și managementul personalului” ajută la pregătirea, desfășurarea și finalizarea evaluării speciale a condițiilor de muncă (СОУТ):

 • formarea comisiei;
 • completarea  listei locurilor de muncă unde se va efectua evaluarea СОУТ;
 • pregătirea pachetului de documente pentru încheierea contractului cu organizația care efectuează evaluarea СОУТ;
 • declararea conformității condițiilor de muncă la locurile de muncă cu cerințele normative de stat privind protecția muncii;
 • reflectarea rezultatului evaluării СОУТ la locurile de muncă;
 • formarea ordinului de finalizare a evaluării СОУТ;
 • notificarea organelor de control despre rezultatele evaluării СОУТ.

Evidența accidentelor de muncă

Dacă în întreprindere s-a produs un accident de muncă, „1С: Salariul și managementul personalului” ajută la pregătirea pachetului necesar de documente de raportare, efectuarea analizei  cauzelor accidentelor și elaborarea măsurilor de prevenire a acestora.