Sistemul Doctrina

Gestionarea standardelor și cunoștințelor companiei

Pentru ce e necesară Doctrina

Standardele și cunoștințele sunt cel mai important activ nematerial pe care compania deja îl folosește. Îmbunătățirea standardelor și cunoștințele noi sunt instrumentul cheie pentru dezvoltarea companiei. Doctrina este un sistem digital pentru dezvoltare continuă.

Managementul controlează procesele și angajații companiei prin standarde și cunoștințe sub forma de reguli, regulamente, ordine, instrucțiuni și alte documente. Gestionarea eficientă a acestui resurs al companiei și dezvoltarea sa continuă, respectarea standardelor de către toți angajații și furnizarea cunoștințelor necesare – toate acestea constituie o sursă de avantaje competitive eficiente pentru companie.

Cum se structurează și se menține actualitatea standardelor și cunoștințelor?

De obicei, cunoștințele organizațiilor sunt stocate în documente tipărite sau în foldere pe servere, în e-mailuri, arhive etc.

Cum ne asigurăm că semnătura nu este doar o formalitate?

De obicei, angajatul primește cunoștințe în documente și semnează că a luat la cunoștință informațiile.

Cum să gestionăm eficient standardele și cunoștințele în organizație?

Procesele de gestionare a cunoștințelor în companie sunt de obicei pe plan secundar. Noi vom ajuta să le folosim în mod constant și eficient.

Sarcini de sistem

Gestionați eficient standardele și cunoștințele

Utilizați platforma noastră pentru a fi siguri că toate standardele și cunoștințele organizației voastre sunt transmise angajaților și sunt maxim asimilate de aceștia.

Avantajele sistemului

Cum funcționează platforma

Integrarea cu sistemele interne