Registrul de stat al animalelor

Scopul sistemului

Asigurarea înregistrării și evidenței animalelor pe tot parcursul vieții lor.

Componente

Un portal intern unic al Centrului informațional, care permite să lucreze împreună următoarelor grupuri autorizate de utilizatori >>

  • Medici veterinari

  • Registratorii sistemului

  • Proprietari de animale

  • Laboratoare specializate

  • Organele împuternicite ale administrației publice centrale

Principalele funcții ale sistemului

  • Evidența animalelor domestice (ID-ul animalului).
  • Trasabilitatea animalului pe tot parcursul ciclului de viață cu determinarea precisă a proprietarului.
  • Controlul stării de sănătate a animalelor.
  • Controlul măsurilor veterinare.
  • Posibilitatea identificării focarelor de boli infecţioase şi organizarea măsurilor de eliminare a acestora.