logo

Sistemul informaţional de evidenţă a infracţiunilor pentru MIA al Republicii Moldova

Scopuri principale

Sistemul este destinat păstrării centralizate a datelor de evidenţă a infracţiunilor, a dosarelor penale şi a persoanelor, care au săvârşit infracţiuni, a altei informaţii de documentare operativă, de căutare şi criminalistice şi asigurării accesului comun la date pentru executarea solicitărilor de căutare, documentare şi statistice.

 

Pe asemenea, proiectul a fost elaborat pentru următoarele scopuri:

 • Asigurarea informaţională eficientă, durabilă şi fără pericol a activităţii de serviciu operativ a organelor de drept în baza tehnologiilor și produselor software moderne;
 • Asigurarea interacţiunii informaţionale cu alte resurse informaţionale de stat;
 • Unificarea sistemelor de evidenţă existente ale MAI într-o bază centralizată unică de păstrare a informaţiei MAI;
 • Asigurarea accesului la baza centralizată de date direct de la locurile de muncă ale colaboratorilor MAI, precum şi ale colaboratorilor altor organizaţii, care au obţinut, în măsura necesară, acces la informaţii;
 • Integrarea informaţiei pe obiecte de evidenţă (persoană, transport, arme, etc.).

 

Serviciile prestate în cadrul proiectului

 • Elaborarea caietului de sarcini;
 • Dezvoltarea sistemului informațional DBMS Oracle;
 • Adaptarea sistemului (particularizarea şi dezvoltarea aplicaţiilor, integrarea componentelor);
 • Crearea Centrului de Date (livrarea, instalarea şi mentenenţa);
 • Instruirea administratorilor;
 • Servicii de suport şi mentenență.

Cerere pentru un loc de muncă vacant

Selectează un loc de muncă vacant
Selectează un loc de muncă vacant
Middle .Net developer
Senior .Net Developer
Бухгалтер-внедренец 1С
Cтажер-программист 1С
Java Developer middle level
Business Intelligence Specialist
Business Analyst 1С
Программист 1С
Менеджер по IT закупкам и подготовке препродаж
Программист 1С 7.7