logo

Sistemul de stat de control al bolilor infecțioase e-Epidemiology

Scopul proiectului:

Asigurarea controlului bolilor infecţioase şi a situaţiei epidemiologice din Republica Moldova. În anul 2013, sistemul informațional implementat e-Epidemiology, fiind evaluat la un nivel înalt și primind recomandări de la experții OMS, a fost modernizat.

 

Principalele obiecte de evidență ale sistemului informațional:

 • Cazurile de boli infecţioase atât de provenienţă umană (individuale şi colective), cât şi de provenienţă animalieră, care se înregistrează în sistem pe baza documentelor:documentele pe suport de hârtie, documente electronice transmise în sistem (din exterior) de pe purtători externi;
 • Îndreptări la analize de laborator și rezultatele acestora.

 

Sistemul asigură:

 • Evidenţa centralizată a datelor despre toate cazurile de boli infecţioase din ţară;
 • Evidenţa centralizată a mesajelor despre focarele infecţiei la oameni;
 • Evidenţa centralizată a mesajelor despre cazurile de boli infecţioase la animale şi păsări;
 • Formarea unei baze de date unice a cazurilor de boli infecţioase;
 • Fluxul operativ de date către serviciile interesate;
 • Efectuarea analizei operative şi retrospective a situaţiei epidemiologice.
 • Pregătirea periodică a materialelor informativ-analitice pentru desfăşurarea analizei operative a situaţiei epidemiologice;
 • Pregătirea periodică a materialelor informativ-analitice pentru autoritățile executive;
 • Pregătirea evidenţei statistice de stat.

 

Avantajele sistemului:

 • Posibilitatea identificării focarelor de boli infecţioase şi organizarea măsurilor de lichidare a acestora.
 • Monitorizarea online a situației epidemiologice din țară.
 • Nivelul înalt de operativitate al schimbului și procesării informațiilor de către toți participanții la proces.
image

Sistemul naţional de control al bolilor infecțioase este localizat pe o platformă pusă la dispoziție de Centrul Național de Medicină Preventivă și este integrat cu Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Animalelor și sistemele medicale specializate.

Cerere pentru un loc de muncă vacant

Selectează un loc de muncă vacant
Selectează un loc de muncă vacant
Middle .Net developer
Senior .Net Developer
Бухгалтер-внедренец 1С
Cтажер-программист 1С
Java Developer middle level
Business Intelligence Specialist
Business Analyst 1С
Программист 1С
Менеджер по IT закупкам и подготовке препродаж
Программист 1С 7.7