Sistemul de stat de control al bolilor infecțioase e-Epidemiology

Scopul proiectului

Asigurarea controlului bolilor infecţioase şi a situaţiei epidemiologice din Republica Moldova. În anul 2013, sistemul informațional implementat e-Epidemiology, fiind evaluat la un nivel înalt și primind recomandări de la experții OMS, a fost modernizat.

Principalele obiecte de evidență ale sistemului informațional

 • Cazurile de boli infecţioase atât de provenienţă umană (individuale şi colective), cât şi de provenienţă animalieră, care se înregistrează în sistem pe baza documentelor:documentele pe suport de hârtie, documente electronice transmise în sistem (din exterior) de pe purtători externi;

 • Îndreptări la analize de laborator și rezultatele acestora.

Sistemul asigură

 • Evidenţa centralizată a datelor despre toate cazurile de boli infecţioase din ţară;
 • Evidenţa centralizată a mesajelor despre focarele infecţiei la oameni;
 • Evidenţa centralizată a mesajelor despre cazurile de boli infecţioase la animale şi păsări;
 • Formarea unei baze de date unice a cazurilor de boli infecţioase;
 • Fluxul operativ de date către serviciile interesate;
 • Efectuarea analizei operative şi retrospective a situaţiei epidemiologice.
 • Pregătirea periodică a materialelor informativ-analitice pentru desfăşurarea analizei operative a situaţiei epidemiologice;
 • Pregătirea periodică a materialelor informativ-analitice pentru autoritățile executive;
 • Pregătirea evidenţei statistice de stat.